Gdzie jesteśmy?

Pragniemy odpowiedzieć na wezwania Ducha Świętego i pasterzy Kościoła, aby zarówno w krajach chrześcijańskich, jak i w młodych Kościołach, służyć nowej ewangelizacji, ponieważ "powszechne powołanie do świętości jest ściśle związane z powszechnym powołaniem do misji" (Święty Jan Paweł II, Redemptoris missio, nr 90).

Image

Nasza wspólnota ma wymiar misyjny otwarty na wielokulturowość i bogactwo narodowości.

Duch Święty daje nam łaskę, by żyć przykazaniem miłości, które tak bardzo umiłował Święty Jan Apostoł i dawać o niej świadectwo na każdym kontynencie.

Kontakt

Siostry Maryi Gwiazdy Porannej
Ul. Norwida 6
75-656 KOSZALIN

tel. 694 645 852
email: smsm.koszalin@gmail.com